maandag 4 januari 2016

Overtrekken van een rekening

Overtrekken van een rekening


We spreken van het overtrekken van een rekening in de situatie waarin een klant bij een bank – al dan niet met toestemming van die bank– over geldmiddelen van de bank in girale of chartale vorm beschikt tot een groter bedrag dan zijn kredietlimiet of aanwezige zekerheid toestaat.

Het is gebruikelijk dat de bank bij het overtrekken van een rekening een fors hoger rentepercentage in rekening brengt.
Gebruikte begrippen in overtrekken van een rekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kredietlimiet
  ... de kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer