maandag 4 januari 2016

Overlegvergadering OR

Overlegvergadering OR


Onder een overlegvergadering OR met betrekking tot de ondernemingsraad verstaan we de vergadering waarin de ondernemer en de ondernemingsraad met elkaar bijeenkomen en de aangelegenheden betreffende de onderneming aan de orde gesteld worden.

Dit overleg kan wenselijk geacht worden, hetzij door de ondernemer, hetzij door de ondernemingsraad of kan verplicht zijn ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden.

Tenminste zesmaal per kalenderjaar moet een dergelijke overlegvergadering worden gehouden.




Gebruikte begrippen in overleg vergadering ondernemingsraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
ondernemingsraad
  ... een ondernemingsraad is een orgaan in bedrijven met minimaal 100 werknemers waarin de werkgever en een vertegenwoordiging van de werknemers...Lees meer