maandag 4 januari 2016

Overhevelingstoeslag

Overhevelingstoeslag


De overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de belastingoperatie-Oort in 1990.

Enkele sociale premies die voor die tijd werden betaald door de werkgever kwamen vanaf dat moment voor rekening van de werknemer.

Om te voorkomen dat werknemers er in loon op achteruit zouden gaan, moest de werkgever op zijn beurt overhevelingstoeslag betalen aan de werknemer.

De overhevelingstoeslag is destijds ingevoerd als tijdelijke maatregel.

De oorspronkelijke functie van de toeslag was geleidelijk aan vervaagd. Velen herkenden de oorsprong niet meer, waardoor het loonstrookje ondoorzichtig werd.

Daarom werd vanaf 1 januari 2001 de toeslag verwerkt in de bruto salarissen en in de uitkeringen.
Gebruikte begrippen in overhevelingstoeslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
sociale premies
  ... de sociale premies zijn de door de werkgevers werkgeverspremies of werknemers werknemerspremies betaalde bedragen aan de instellingen die de...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer