dinsdag 5 januari 2016

overheidsuitgaven

overheidsuitgaven


De overheidsuitgaven bestaan uit overheidsbestedingen ( overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen) en overdrachtsuitgaven (exclusief de overdrachtsuitgaven van de sociale zekerheidsinstellingen).
Gebruikte begrippen in overheidsuitgaven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overdrachtsuitgaven
  ... onder de overdrachtsuitgaven verstaan we de overdracht van middelen zonder dat daar een tegenprestatie van de ontvangers tegenover staat...Lees meer
overheidsbestedingen
  ... de overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen...Lees meer
overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer
overheidsinvesteringen
  ... onder de overheidsinvesteringen verstaan we de aanschaf van kapitaalgoederen door de overheid in de infrastructurele sfeer...Lees meer

Begrippen waar overheidsuitgaven in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


tertiaire inkomensverdeling
  ... de zogenaamde tertiare inkomensverdeling is de verdeling van het tertiaire nationaal inkomen over de inwoners in een land...Lees meer
Zijlstranorm
  ... de zijlstranorm genoemd naar oud minister zijlstra is een norm die de ruimte voor de groei van de overheidsuitgaven aangeeft...Lees meer
zijlstranorm
  ... de zijlstranorm genoemd naar oud minister zijlstra is een norm die de ruimte voor de groei van de overheidsuitgaven aangeeft...Lees meer