dinsdag 5 januari 2016

overheidsschuld

overheidsschuld


Onder de overheidsschuld verstaan we de schuld van de centrale overheid en de lokale overheden bij elkaar opgeteld.
Gebruikte begrippen in overheidsschuld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar overheidsschuld in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
overheidsschuldquote
  ... de overheidsschuldquote is de overheidsschuld uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product...Lees meer