dinsdag 5 januari 2016

overheidsbestedingen

overheidsbestedingen


De overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen .
Gebruikte begrippen in overheidsbestedingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer
overheidsinvesteringen
  ... onder de overheidsinvesteringen verstaan we de aanschaf van kapitaalgoederen door de overheid in de infrastructurele sfeer...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar overheidsbestedingen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


anticylisch beleid
  ... We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
monetarist
  ... een monetarist is een aanhanger van de theorie dat de rol van de overheid bij de economie beperkt moet blijven...Lees meer
overheidsuitgaven
  ... de overheidsuitgaven bestaan uit overheidsbestedingen overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen en overdrachtsuitgaven exclusief de overdrachtsuitgaven van de sociale...Lees meer
Jan Tinbergen
  ... jan tinbergen was een nederlands wiskundig econoom en econometrist die in 1969 samen met ragnar frisch de eerste nobelprijs...Lees meer
crowdingout
  ... crowding out is het verschijnsel dat een activiteit van de overheid andere uitgaven van bedrijven en of gezinnen gaat...Lees meer