dinsdag 5 januari 2016

Overgangsrechten

Overgangsrechten


De zogenaamde overgangsrechten zijn een vorm van belasting op de waarde van bepaalde Nederlandse vermogensbestanddelen (ondermeer onroerend goed) die verkregen zijn krachtens erfopvolging of door schenking van iemand die op het moment van overgang van de eigendom niet in Nederland woonde.

Overgangsrechten zijn daarmee verwant aan de successierechten.
Gebruikte begrippen in overgangsrechten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
schenking
  ... schenking in formele zin een schenking of gift in de formele zin is een overeenkomst waarbij de schenker uit vrijgevigheid zich...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer