dinsdag 5 januari 2016

Overcreditering

Overcreditering


Onder overcreditering verstaan we de verstrekking van teveel aan krediet(en) waardoor de financiële draagkracht van de kredietnemer wordt overschreden en er dus op den duur problemen te verwachten zijn.
Gebruikte begrippen in overcreditering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


draagkracht
  ... we spreken van draagkracht bij belastingen bij belastingheffing naar draagkracht tracht men de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten dan...Lees meer

Begrippen waar overcreditering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
BKR
  ... afgekort aangeduid met bkr deofficiële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
bureau kredietregistratie
  ... afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
kredietregistratie
  ... onder kredietregistratie verstaan we een registratie door het bureau krediet registratie van aan natuurlijke personen verstrekte kredieten met het doel...Lees meer
wet op het afbetalingsstelsel
  ... de wet op het afbetalingsstelsel is een wet die erop gericht is om overcreditering bij de particulier...Lees meer