dinsdag 5 januari 2016

Overbruggingskrediet

Overbruggingskrediet


Onder een overbruggingskrediet verstaan we een vorm van tijdelijk krediet ter overbrugging van de periode die ligt tussen de betaling van een bepaald bedrag en de ontvangst van een bedrag, waaruit de aflossing zal plaatsvinden.

Een overbruggingskredit komt vaak voor bij de verkoop van woningen, als de nieuwe woning betaald met worden en het oude huis nog niet verkocht is.

Het moment van aflossing is dan ook niet exact te geven.
Gebruikte begrippen in overbruggingskrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer