donderdag 7 januari 2016

Onderhouds garantie

Onderhouds garantie


Garantie waarbij de bank garandeert dat een aannemer zijn verplichtingen gedurende de onderhoudstermijn zal nakomen.

Deze verplichtingen bestaan uit het aansprakelijk zijn voor eventuele gebreken in de constructie of voor fouten, gemaakt tijdens de bouw van kapitaalgoederen.
Gebruikte begrippen in onderhoudsgarantie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer