zaterdag 9 januari 2016

omslagstelsel

omslagstelsel


Het omslagstelel houdt in dat het bedrag aan uitkeringen in een bepaald jaar, gefinancierd wordt door premiebetalingen door de actieven in datzelfde jaar.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de jongere generatie betaalt voor het AOW-pensioen van de oudere generatie.

De bedrijfspensioenen worden in het algemeen gefinancierd door het kapitaaldekkingsstelsel.
Gebruikte begrippen in omslagstelsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.  ... ...Lees meer

Begrippen waar omslagstelsel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kapitaaldekkingsstelsel
  ... onder een kapitaaldekkingsstelsel verstaan we een pensioenstelsel waarbij de werknemer in principe door premiebetaling voor zijn eigen pensioen heeft betaald...Lees meer