zaterdag 9 januari 2016

omlooptijd

omlooptijd


Onder de omlooptijd ofwel de omzetduur verstaan we bij goederen de tijd die verloopt tussen de inkoop van de goederen en de verkoop ervan. Deze verkoop is al dan niet met toegevoegde waarde.

De omlooptijd is ook de periode tussen het ontstaan van een schuld en het weer aflossen ervan.
Gebruikte begrippen in omlooptijd


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar omlooptijd in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


omlooptijd debiteuren
  ... onder de omlooptijd debiteuren verstaan we de tijd die verloopt tussen het versturen van een factuur en het innen...Lees meer
omlooptijd voorraad
  ... de omlooptijd voorraad is de gemiddelde termijn meestal uitgedrukt in maanden of dagen die goederen in voorraad zijn gebleven...Lees meer