zaterdag 9 januari 2016

Omlooptijd voorraad

Omlooptijd voorraad


De omlooptijd voorraad is de gemiddelde termijn (meestal uitgedrukt in maanden of dagen), die goederen in voorraad zijn gebleven voordat ze verkocht werden.
Gebruikte begrippen in omlooptijd voorraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
omlooptijd
  ... onder de omlooptijd ofwel de omzetduur verstaan we bij goederen de tijd die verloopt tussen de inkoop van de goederen...Lees meer