zaterdag 9 januari 2016

omloopsnelheid van het geld

omloopsnelheid van het geld


Onder de omloopsnelheid van het geld verstaan we de mate waarin het van de ene hand in de andere overgaat.

Delen we 1 door de omloopsnelheid, dan krijgen we de zogenaamde rusttijd van het geld

  omloopsnelheid van het geld
Gebruikte begrippen in omloop snelheid van het geld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer