zaterdag 9 januari 2016

ombuiging

ombuiging


Onder een ombuiging bij de overheid verstaan we een verandering in het beleid met betrekking tot een uitgaven ten opzichte van een eerder geformuleerd beleidsvoornemen
Gebruikte begrippen in ombuiging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer