zondag 10 januari 2016

Notify address

Notify address


Het notify address is een als zodanig in het transportdocument vermelde naam en adres van degene aan wie de vervoerder de aankomst van de goederen dient mede te delen.

Het notify address komt vooral voor op connossementen en ook wel op luchtvrachtbrieven.