maandag 11 januari 2016

Normale distributie

Normale distributie


Uit de statistiek, de meest voorkomende manier waarop een serie getallen afwijkt van het gemiddelde .

Levert grafisch voorgesteld de zogenaamde belcurve op.

Bij deze normale distributie is de kans op positieve en negatieve afwijkingen even groot.normale distributie


Wordt vaak afgeleid uit willekeurige processen.

Een aardige simulatie is het werpen met dobbelstenen.

We zien hier een simulatie met 2 dobbelstenen, waarbij we het aantal ogen grafisch weergeven.

Nemen we meer dan 2 dobbelstenen, bijvoorbeeld 5, dan zien we al een grotere willekeur.

We zien in onderstaande tabel ook dat het aantal waarnemingen (200000) nog niet voldoende is om een mooie gladde curve te krijgen.

Maar het verbetert wel ten opzichte van 2 stenen.
Gebruikte begrippen in normale distributie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belcurve
  ... In de beleggingswereld wordt veel gebruik gemaakt van statistiek en daar komen we veelvuldig de belcurve ofwel de gausskromme tegen...Lees meer
curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer

Begrippen waar normale distributie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


black & scholes
  ... de zogenaamde black & scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer