maandag 11 januari 2016

Nonavailability clause

Nonavailability clause


Een Non-availability clause is een clausule in het contract van een Eurovalutalening, waarin de bank bepaalt dat de debiteur vervroegd moet terugbetalen als de bank geen deposito's kan aantrekken om de lening voort te zetten en dus de bestaande opgenomen deposito's niet kunnen worden verlengd.
Gebruikte begrippen in non availability clause


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer