maandag 11 januari 2016

nominaal loon

nominaal loon


Het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid. Het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid, dus niet gecorrigeerd voor het prijspeil.

Men spreekt ook wel van loon in lopende prijzen.

Het reële loon wordt ook wel loon in constante prijzen genoemd.
Gebruikte begrippen in loon in constante prijzen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
nominaal loon
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
productiefactor arbeid
  ... onder de productiefactor arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanningen die mensen verrichten en die ten dienste staat...Lees meer