maandag 11 januari 2016

noemereffect

noemereffect


Bekende verhoudingsgetallen, zoals de collectieve lastendruk en de schuldquote, vallen door het noemereffect lager uit dank zij de groei van het bruto binnenlands product dat in de noemer van de berekening staat.

Als de teller onveranderd blijft en de noemer neemt toe, dan zal de ratio afnemen.
Gebruikte begrippen in noemereffect


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
collectieve lastendruk
  ... onder de collectieve lastendruk verstaan we het totaal van de collectieve lasten belastingen en premies voor de sociale verzekeringen...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer