maandag 11 januari 2016

nietverhandelbaar exemplaar van een connossement

nietverhandelbaar exemplaar van een connossement


Een nietverhandelbaar exemplaar van een connossement is een exemplaar van een connossement dat voor administratieve doeleinden bedoeld is en dat geen recht geeft op de uitlevering van de betreffende goederen.
Gebruikte begrippen in niet verhandelbaar exemplaar van een connossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitlevering
  ... onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald...Lees meer