maandag 11 januari 2016

Niet-wijzigingsbeding

Niet-wijzigingsbeding


Het Niet-wijzigingsbeding is een hypotheekbeding uit de hypotheekakte waarin staat dat de eigenaar de woning niet of niet zonder toestemming van de geldverstrekker mag veranderen.
Gebruikte begrippen in niet wijzigingsbeding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer