maandag 11 januari 2016

niet-risicogewogen hefboom

niet-risicogewogen hefboom


De niet-risicogewogen hefboom is het aantal keer dat een bank haar eigen vermogen heeft belegd. Volgens de nieuwe richtlijnen mag die hefboom vanaf 2018 nog maar 33 keer het eigen vermogen zijn. Anders gezegd, tegenover de totale bezittingen moet 3% eigen vermogen staan.

Bij de risicogewogen hefboom, een alternatieve manier van het berekenen van de hefboomwerking dienen risicodragende elementen wel in de berekening meegenomen te worden met een factor die het risico aangeeft.

Hierbij is een persoonlijke lening zonder dekking dus gevaarlijker dan een hypotheek met een woning als onderpand. En telt daardaar zwaarder mee,
Gebruikte begrippen in niet risicogewogen hefboom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer