maandag 11 januari 2016

niet-marktconform

niet-marktconform


Een overheidsmaatregel die niet-marktconform is betekent dat deze maatregel het marktmechanisme in elk geval voor een deel uitschakelt.

Een voorbeeld van niet-marktconform ingrijpen is het instellen van een maximimum- of minimumprijs.

De overheid is dan ook gedwongen aanvullende maatregelen te nemen.
Gebruikte begrippen in niet marktconform


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


marktconform
  ... de toevoeging marktconform bij een actie van de overheid betekent dat een overheidsmaatregel het marktmechanisme intact laat...Lees meer
marktconform ingrijpen
  ... soms kan de overheid om wat voor reden dan ook in willen grijpen in het economisch proces dit kan...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer