maandag 11 januari 2016

niet-gouvernementele organisatie

niet-gouvernementele organisatieOnder een niet-gouvernementele organisatie (afgekort tot NGO) verstaan we een organisatie met een maatschappelijk belang die geen onderdeel uitmaakt van een overheid.

De meeste niet-gouvernementele organisaties werken op terreinen als gezondheid, bescherming van het milieu en mensenrechten en met name ontwikkelingswerk. Deze laatste tak is dusdanig groot dat de term NGO zelfs door velen puur voor ontwikkelingssamenwerking wordt geclaimed.
Gebruikte begrippen in niet gerealiseerdewinst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gerealiseerde winst
  ... onder de gerealiseerde winst of verlies verstaan we de winst of verlies die overblijft na het sluiten van de...Lees meer
papieren winst
  ... winst op een positie die wel ontstaan is maar omdat de positie nog niet gesloten is niet echt in...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiĆ«le transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer