zondag 24 januari 2016

niet-duurzame consumptiegoederen

niet-duurzame consumptiegoederenOnder de niet-duurzame consumptiegoederen verstaan we de consumptiegoederen die in dezelfde inkomensperiode waarin zij werden aangeschaft meteen worden verbruikt. (geconsumeerd).