maandag 11 januari 2016

NIB

NIB


De Nationale Investeringsbank NV ofwel de NIB is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven.
Gebruikte begrippen in nationale investeringsbank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar nationale investeringsbank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
NIB
  ... de nationale investeringsbank nv ofwel de nib is een initiatief van de overheid voor investeringen in het bedrijfsleven...Lees meer
regeling bijzondere financiering
  ... de regeling bijzondere financiering is een regeling tussen de staat en de nationale investeringsbank nv volgens welke deze...Lees meer
CBS NIB index
  ... in samenwerking met de nationale investeringsbank te den haag berekent het cbs dagelijks een index voor alle niet...Lees meer
werkgelegenheidskrediet
  ... een werkgelegenheidskrediet is een krediet verleend door de nederlandse staat en dat op naam staat van de staat via de...Lees meer