maandag 11 januari 2016

Networthverklaring

Networthverklaring


Een Networthverklaring of sterkmakingsverklaring is een verklaring waarin de moedermaatschappij in verband met een verleend krediet aan een dochtermaatschappij verklaart dat zij ervoor instaat dat het eigen vermogen van haar dochter niet beneden een bepaald bedrag of een bepaalde verhouding zal dalen en dat zij voor aanvulling zal zorgen als dit toch zou gebeuren.
Gebruikte begrippen in networthverklaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
moedermaatschappij
  ... een moedermaatschappij is een vorm van een holding maatschappij die naast het bepalen van het beleid waarnaar haar dochtermaatschappijen zich...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer