maandag 11 januari 2016

Netto schuld

Netto schuld


Onder de nettoschuldverstaan we de rentedragende schulden minus liquide middelen.
Gebruikte begrippen in nettoschuld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer