maandag 11 januari 2016

Nemer

Nemer


De nemer is degene aan wie of aan wiens order betaald moet worden op basis van de aanwijzingen van de trekker of  de promittent.

Als nemer kan de trekker ook zichzelf, een derde of toonder aanwijzen.
Gebruikte begrippen in nemer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer

Begrippen waar nemer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bankcheque
  ... Onder een bankcheque verstaan we een gedateerde en ondertekende onvoorwaardelijke opdracht van een bank deze bank wordt de trekker genoemd...Lees meer
cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer