maandag 11 januari 2016

Negotiatiekrediet

Negotiatiekrediet


Een Negotiatiekrediet is een vorm van een documentair krediet dat beschikbaar is voor de negotiatie van wissels die zijn getrokken op de opdrachtgever van het krediet of op de in het krediet als betrokkene aangewezen bank.

Men onderscheidt beperkte en open negotiatiekredieten.

Indien de negotiërende bank het negotiatiekrediet niet heeft geconfirmeerd, is het gebruikelijk dat zij de negotiatie verricht onder gewoon voorbehoud
Gebruikte begrippen in negotiatiekrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer

Begrippen waar negotiatiekrediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


open negotiatie krediet
  ... een open negotiatiekrediet is een voor negotiatie beschikbaar documentair krediet waaronder de negotiatie van wissels niet tot één bepaalde...Lees meer
beperkt negotiatiekrediet
  ... Een beperkt negotiatiekrediet is een vorm van documentair krediet dat voor negotiatie beschikbaar is door deze beperking kan de negotiatie van...Lees meer