maandag 11 januari 2016

Negotiable order of withdrawal

Negotiable order of withdrawal


De Negotiable order of withdrawal wordt afgekort aangeduid als NOW. De term is afkomstig van Amerikaanse spaarbanken.

Deze constructie werd bedacht om rentedragende spaartegoeden toch een zichtkarakter te geven.

Volgens de wetgeving in de Verenigde Staten mag op echte zichttegoeden geen rente worden vergoed en mogen op rentedragende tegoeden geen cheques worden afgegeven.
Gebruikte begrippen in negotiable order of withdrawal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer