maandag 11 januari 2016

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen


De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen is een te Den Haag gevestigde vereniging waarvan o.m. de onder de Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen vallende instellingen lid kunnen zijn.
Gebruikte begrippen in nederlandse vereniging participatie maatschappijen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer