maandag 11 januari 2016

Nederlandse Spaarbankbond

Nederlandse Spaarbankbond


De Nederlandse Spaarbankbond is een vereniging van spaarbanken in Nederland, waarbij vrijwel alle spaarbanken zijn aangesloten.

De Nederlandse Spaarbankbond is destijds op initiatief van de vereniging de Bank der Bondsspaarbanken NV opgericht. De Nederlandsche Spaarbankbond is evenals de Nederlandse Bankiersvereniging een representatieve organisatie in het monetaire overleg met De Nederlandsche Bank NV.

De Nederlandse Spaarbankbond is gevestigd in Amsterdam.
Gebruikte begrippen in nederlandse spaarbankbond


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
nederlandse bankiersvereniging
  ... de nederlandse bankiersvereniging is een vereniging van algemene banken die zijn ingeschreven in het register van de kredietinstellingen van...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer