dinsdag 19 januari 2016

Near money

Near moneyNear money wordt soms ook schiergeld genoemd.

Het betreft bij near money beleggingsvormen die zeer snel in contant geld zijn om te zetten zoals schatkistpapier met een maximum looptijd van vijf jaar en kasgeldleningen aan de lagere overheid met een looptijd van ten hoogste twee jaar, termijndeposito's korter dan 1 jaar, oneigenlijk spaargeld en valutategoeden.


Gebruikte begrippen in near money


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
lagere overheid
  ... de lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
oneigenlijk spaargeld
  ... onder oneigenlijk spaargeld verstaan we direct opneembaar geld dat het publiek heeft uitgezet bij banken en de overheid...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer
schiergeld
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd .Onder schiergeld verstaan we waardepapieren anders dan geld die wel snel in geld om te zetten zijn...Lees meer
spaargeld
  ... onder spaargeld of savings in het engels verstaan we het deel van het beschikbaar inkomen dat niet direct nodig...Lees meer