maandag 11 januari 2016

nazichtpromesse

nazichtpromesse


Een nazichtpromesse is een promesse die betaalbaar is op een aangegeven tijd nadat deze voor gezien is ondertekend door de promittent.

Indien van de weigering om voor gezien te tekenen protest is opgemaakt, begint de zichttermijn te lopen na de dagtekening van het protest.
Gebruikte begrippen in nazichtpromesse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


promesse
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer

Begrippen waar nazichtpromesse in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer