maandag 11 januari 2016

National Association of Puchasingmanagers index

National Association of Puchasingmanagers index


De National Association of Purchasing Managers index wordt vooral gezien als een indicatie voor de gezondheid van de industriële sector, en meer algemeen voor de gezondheid van de economie als geheel.

Deze index wordt elke maand op de eerste werkdag om 10 uur EST bekend gemaakt.

Een waarde van meer dan 50% duidt op een groei van de sector en een waarde van minder dan 50% duidt op een inkrimping.
Gebruikte begrippen in national association of puchasing managers index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer