maandag 11 januari 2016

Nationaal produkt

Nationaal produkt


Het Nationaal produkt is de som van de toegevoegde waarden van alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid, aangevuld met het saldo van de primaire inkomens ontvangen uit of betaald aan het buitenland.

Het nationaal product is in waarde gelijk aan het nationaal inkomen.
Gebruikte begrippen in nationaal produkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar nationaal produkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


nationale middelen
  ... onder de nationale middelen verstaan we het bruto nationaal produkt tegen marktprijzen dus inclusief afschrijvingen en indirecte belastingen en...Lees meer
nationaalbesparingsoverschot
  ... er is sprake van een nationaal besparingsoverschot in de situatie waarin de nationale investeringen overheid + private sector geringer...Lees meer