maandag 11 januari 2016

Nationaal liquiditeitsoverschot

Nationaal liquiditeitsoverschot


Het nationaal liquiditeitsoverschot is de opgetreden verandering over een bepaalde periode (waarbij meestal een jaar wordt genomen), in de officiële goud en (netto)deviezenreserves en het netto buitenlands actief van de banken.

Het buitenlands actief is het tegoed dat de banken per saldo hebben in het buitenland.
Gebruikte begrippen in nationaal liquiditeitsoverschot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
buitenlands actief
  ... onder het buitenlands actief verstaan we de vorderingen van een bank op het buitenland...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer