maandag 11 januari 2016

NAIRU

NAIRU


De afkorting nairu komt van "non-accelerating inflationary rate of unemployment" en is het werkeloosheidspercentage waarbij een economie nog groei kan vertonen zonder dat de inflatie op gaat lopen.

De nairu wordt door verschillende economen anders ingeschat maar lijkt ergens tussen de 4% en de 5,5% te liggen.
Gebruikte begrippen in NAIRU


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer