maandag 11 januari 2016

Mutatieopgaven aan De Nederlandsche Bank NV

Mutatieopgaven aan De Nederlandsche Bank NV


De mutatieopgaven aan De Nederlandsche Bank NV zijn de opgaven die maandelijks aan de Centrale Bank moeten worden verstrekt door de banken inzake de nostrobetaalmiddelen (dit zijn de vreemde valutarekeningen dan wel de vreemde betaalmiddelen) en de lororekeningen (dit zijn eurorekeningen van niet-ingezetenen).
Gebruikte begrippen in mutatie opgaven aan de nederlandsche bank nv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaalmiddelen
  ... onder betaalmiddelen verstaan we mogelijkheden om te betalen die echter niet als geld worden beschouwd denk daarbij aan plastic geld als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer