maandag 11 januari 2016

Mutatie

Mutatie


Een mutatie is in de contaxt van dit weblog een wijziging in de financiële verhouding tussen een bank en een rekeninghouder ten gevolge van een boeking op een door de laatste aangehouden rekening.

In het algemeen betreft het gewoon een wijzinging van iets.
Gebruikte begrippen in mutatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer

Begrippen waar mutatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


antedebitering
  ... Onder antedebitering verstaan we het debiteren van een bankrekening voordat de eigenlijke verwerking van de mutatie heeft plaatsgevonden...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer
herstelboeking
  ... onder een herstelboeking verstaan we het terugboeken van een foutieve mutatie op een bankrekening of vroegere postgirorekening...Lees meer
valutadagen
  ... onder de valutadagen verstaan we het aantal dagen verschil tussen boekingsdatum verrekeningsdatum en de valutadatum van een mutatie op een...Lees meer
boekingsdatum
  ... de boekingsdatum wordt ook wel de verwerkingsdatum genoemd de boekingsdatum is de datum waarop de mutatie in de rekening wordt...Lees meer
resconteren van een valutatermijncontract
  ... onder het resconteren van een valutatermijncontract verstaan we het via een contante aan of verkoop neutraliseren van...Lees meer
boekingsstuk
  ... met een zogenaamd boekingsstuk bedoelen we een document dat als basis dient voor het aanbrengen van een mutatie in de...Lees meer