maandag 11 januari 2016

Muntbiljetten

Muntbiljetten


muntbiljetten worden ook wel zilverbons genoemd.

Het zijn biljetten tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgegeven door de Staat ter vervanging van guldens en rijksdaalders.

Muntbiljetten zijn onbeperkt wettig betaalmiddel. Bij de overgang naar de Euro waren er nog een te verwaarlozen aantal in omloop.
Gebruikte begrippen in muntbiljet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer