maandag 11 januari 2016

Multilaterale ontwikkelingsbanken

Multilaterale ontwikkelingsbanken

Onder de Multilaterale ontwikkelingsbanken vallen in elk geval de volgende inter- en supranationale organen:

- African Development Bank (AFDB);
- Asian Development Bank (ASDB);
- Caribbean Development Bank (CDB);
- Council of Europe Development Bank (CEB);
- Europees Investeringsfonds (EIF);
- Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO);
- Europese Investeringsbank (EIB);
- Inter American Development Bank (IADB);
- Inter-American Investment Corporation (IIC);
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en International Finance Corporation (IFC) (Wereldbank);
- Nordic Investment Bank (NIB).
Gebruikte begrippen in multilaterale ontwikkelingsbanken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


asian development bank
  ... De asian development bank is een internationale financi ële instelling die tot doel heeft de economische ontwikkeling in azië...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer
investment bank
  ... onder een investment bank verstaan we een zakenbank die zich specialiseert op ïnvestment banking" ofwel een activiteit die ondernemingen helpt...Lees meer
wederopbouw
  ... de wederopbouw was de naoorlogse periode tussen 1945 en ongeveer 1960 waarin de nederlandse economie weer op poten werd gezet...Lees meer
wereldbank
  ... de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente...Lees meer