maandag 11 januari 2016

Monetaristen

Monetaristen


Monetaristen zijn de aanhangers van de kwantiteitstheorie en voorstanders van het monetarisme. Een bekende monetarist is de econoom Milton Friedman.

Volgens monetaristen moet de omvang van de geldhoeveelheid worden gereguleerd, ten einde het gevaar voor inflatie in de hand te houden.

Deze opvatting van de monetaristen staat recht tegenover die van de post-Keynesianen. Deze laatsten menen dat er geen behoefte bestaat aan een actieve monetaire politiek, omdat de omvang van de geldhoeveelheid wel wordt bepaald door behoeften in het maatschappelijk verkeer.
Gebruikte begrippen in monetarist


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
keynesianen
  ... keynesianen zijn economen die zoals de naam als aangeeft aanhanger van de keynesiaane theorie zijn...Lees meer
kwantiteitstheorie
  ... de kwantiteitstheorie is een geldtheorie die een directe samenhang tussen de geldhoeveelheid en de vraag naar goederen veronderstelt...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer