maandag 11 januari 2016

Monetaire inflatie

Monetaire inflatie


Monetaire inflatie is een vorm van inflatie waarbij de geldstroom groter is geworden maar waarbij dat het prijspeil niet gewijzigd is.

ECB beleid ten aanzien van monetaire inflatie


De ECB heeft jarenlang een ruim geld politiek gevoerd om de in de ogen van de ECB veel te lage inflatie aan te jagen. In de periode 2015-2017 werd voor 2400 miljard aan schuldpapier opgekocht.

In 2018 komen echter steeds meer cijfers naar buiten dat dit beleid niet meer werkt.  De economische theorie dat een verruiming van de geldhoeveelheid uiteindelijk leidt tot inflatie, mag wellicht nog niet afgeserveerd worden, maar erg duidelijke resultaten zijn nooit zichtbaar geweest.

Er is een lichte angst dat de inflatie plotseling op zal gaan lopen maar dat is meer gevoelsmatig dan dat dit door cijfers wordt onderbouwd.

Geen verband met werkeloosheidcijfers

Opmerkelijk was wel dat de werkeloosheid flink afgenomen was. Normaal gesproken leidt een lagere werkloosheid tot hogere looneisen omdat vacatures lastiger in te vullen zijn.


Gebruikte begrippen in monetaire inflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men ...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag ...Lees meer