dinsdag 12 januari 2016

mobiliteit tussen niet-werken en werken

mobiliteit tussen niet-werken en werken

De mobiliteit tussen niet-werken en werken betekent dat er veel aan gelegen is om werklozen aan het werk te laten komen.

Er zijn vele maatregelen van de overheid mogelijk om dit te bereiken, zoals de uitkeringen verlagen zodat werklozen (nog) harder een baan zoeken, of werkgevers subsidie geven als ze een langdurig werkloze in dienst nemen.

De praktijk is hier echter weerbarstig. De verschillen tussen werkenden en niet-werkenden zijn klein en het is zelfs niet onmogelijk dat iemand die uit een uitkering gaat werken hier in de praktijk geld bij moet leggen.

Dat maakt aan het werk gaan uiteraard niet erg aantrekkelijk voor deze groep.

Tegenwoordig probeert de overheid mensen ook te stimuleren door hen gedwongen aan het werk te zetten in vrijwilligerswerk of werkzaamheden als plantsoenwerk.
Gebruikte begrippen in mobiliteit tussen niet werken en werken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
subsidie
  ... onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer