dinsdag 12 januari 2016

MIG

MIG


MIG Afkorting van Moody's investment grade.

De MIG is een rating voor kortlopende obligaties die woordt uitgegeven door rating agency Moody's

De MIG is variërend van Mig1 voor de hoogste kwaliteit tot MIG4, wat staat voor voldoende kwaliteit.
Gebruikte begrippen in MIG


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
rating agency
  ... een credit rating agency of korter rating agency is een instelling zoals standard &amp poor's fitch en moody's die...Lees meer