dinsdag 12 januari 2016

microlastendruk

Microlastendruk


Onder de microlastendruk worden wel de effecten verstaan van het heffen van hogere belastingen of van de manier waarop heffingen en belastingen worden geheven of verdeeld.
Gebruikte begrippen in microlastendruk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer