dinsdag 12 januari 2016

Met protest

Met protest


De Aantekening Met protest van de trekker op een wissel betekende dat bij niet-acceptatie of niet-betaling een authentiek protest opgemaakt moet worden.
Gebruikte begrippen in met protest


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
authentiek protest
  ... Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer